Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Export

Exportdeklarationer måste lämnas in när varor transporteras mellan två icke-EU-länder, eller från ett EU-land till ett icke-EU-land eller vice versa.

En exportdeklaration lämnas vanligtvis in elektroniskt till den ansvariga tullmyndigheten. Tullen utför stickprovskontroller av deklarationer, följedokument och varor.

Dessutom kontrolleras bland annat exportkontrollförordningar och licenskrav innan varorna exporteras. Varorna frisläpps och ett exportbevis skapas för momshantering.

Vi hjälper dig genom hela exportförtullningsprocessen. Gerlach kan också se till att du har alla exportbevis tillgängliga via det övervakningspaket vi erbjuder.

Kundfördelar

  • Vårt nätverk med över 65 kontor och över 450 medarbetare
  • Ett tryggt samarbete som gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten
  • Överlägsna expertkunskaper
  • Bättre efterlevnad
  • Mindre komplexitet
  • Möjlighet till stöd vid hantering av exportdokument
  • Professionella och trevliga medarbetare på alla strategiska tullplatser