Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Import

Importdeklarationer måste lämnas in när varor transporteras mellan två icke-EU-länder, eller från ett icke-EU-land till ett EU-land eller vice versa.

En importdeklaration lämnas vanligtvis in elektroniskt till den ansvariga tullmyndigheten. Tullen utför stickprovskontroller av deklarationer, följedokument och varor.

Dessutom kontrolleras importkontrollförordningar, licenskrav, ursprungscertifikat osv innan varorna importeras. Ett taxeringsbeslut utfärdas, alla nödvändiga tullar/skatter betalas och varorna släpps sedan ut i fri cirkulation.

Vi hjälper dig genom hela importförtullningsprocessen.

Kundfördelar

  • Vårt nätverk med över 65 kontor och över 450 medarbetare
  • Överlägsna expertkunskaper
  • Ett tryggt samarbete som gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten
  • Smidiga gränspassager utan fördröjningar
  • Bättre efterlevnad
  • Mindre komplexitet
  • Välfungerande kontakter med tullmyndigheter
  • Ingen investering i egna tullgarantier behövs
  • Fördelaktigt för kassaflödet eftersom vi hanterar utlägg för moms/importtullar åt dig
  • Professionella och trevliga medarbetare på alla strategiska tullplatser