Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Inlämning av summariska in-/utförseldeklarationer (ICS/ECS)

En summarisk införseldeklaration (ENS) innehåller säkerhetsuppgifter och ska skickas via systemet för importkontroll (ICS) för de varor som förs in till EU:s tullområde direkt från ett tredje land (med undantag för Norge och Schweiz). Beroende på transportslag kan denna deklaration behöva skickas in upp till 24 timmar i förväg.

En summarisk utförseldeklaration (EXS) görs via kontrollsystemet för export (ECS). (med undantag för Norge och Schweiz). Den görs vanligtvis samtidigt som exportdeklarationen, och måste också skickas in i förväg. Tidsramen beror på transportslaget.

Kundfördelar

  • Pålitlig service
  • Gränspassager utan fördröjningar
  • Ett tryggt samarbete som ger arbetsro
  • Säkrad efterlevnad