Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Intrastat

Om ditt företag idkar handel med företag i andra medlemsstater i den europeiska gemenskapen behöver du se till att du uppfyller alla statistiska krav.

Månatliga statistiska deklarationer (INTRASTAT) måste lämnas om det aktuella tröskelvärdet för din handel överskrids. Genom INTRASTAT-deklarationer sammanställs statistik över handeln med varor mellan länderna inom Europeiska unionen.

Kundfördelar

  • Säkrad efterlevnad
  • Mindre administration för dig
  • Ditt behov av intern kapacitet minskar
  • Tillgång till befintlig expertis i alla EU-länder